Contact Info

Bhakunde vdc
Bhakunde, Baglung
Email: info@bhakunde.com.np

Phone: (068)

Bhakunde

शिक्षा

क्यापिटल शिक्षा सदन बोर्डिङ

नाम - क्यापिटल शिक्षा सदन बोर्डिङ  अवस्थित - बा.न.पा १० भकुण्डे स्थापना - २०६४ संचालित कक्षा  - १-४ जम्मा विद्यार्थी -९३  जम्मा शिक्षक -९   भवन - ३ सुविधा - संचार, विधुत, कम्प्युटर, more..

शिवालय नि मा वि

नाम - शिवालय नि.मा.वि. अवस्थित - बा.न.पा १० भकुण्डे स्थापना - २०५४ संचालित कक्षा  - १-७ जम्मा विद्यार्थी - १५३ जम्मा शिक्षक - ९ भवन - २ सुविधा - संचार, विधुत, पिउने पानी, खेल मैदान, मोटर बाटोले छोएको, more..

माछापुच्छ्रे प्रा.वि.

नाम - माछापुच्छ्रे प्रा.वि. अवस्थित - बा.न.पा १० भकुण्डे स्थापना - २०४५ संचालित कक्षा  - १-५ जम्मा विद्यार्थी - ८३ जम्मा शिक्षक - ६ भवन - २ सुविधा - संचार, विधुत, कम्प्युटर, पिउने पानी, खेल मैदान, मोटर more..

भैरव उच्च मा. वि.

नाम - भैरव उच्च मा. वि.  अवस्थित - बा.न.पा १० भकुण्डे स्थापना - २०११ संचालित कक्षा  - १-१२ जम्मा विद्यार्थी - ४२२ जम्मा शिक्षक - २० भवन - ५ सुविधा - संचार, विधुत, कम्प्युटर, पिउने पानी, खेल मैदान, more..

चौतारे डाँडा मा.वि.

नाम - चौतारे डाँडा मा.वि. अवस्थित - बा.न.पा १० भकुण्डे स्थापना - २०२९ संचालित कक्षा  - १-१०  जम्मा विद्यार्थी - २७५ जम्मा शिक्षक - १४ भवन - ३ सुविधा - संचार, विधुत, कम्प्युटर, पिउने पानी, खेल मैदान, मोट more..

बराह प्रा. वि.

नाम - बराह प्रा‌. वि.  अवस्थित - बा.न.पा १० भकुण्डे स्थापना - २०४६ संचालित कक्षा  - १-५  जम्मा विद्यार्थी - ८० जम्मा शिक्षक - ५ भवन - २ सुविधा - संचार, विधुत, पिउने पानी, खेल मैदान, मोटर बाटोले छोए more..

गलुवा ढाँडखर्क प्रा. वि.

नाम - गलुवा ढाँडखर्क प्रा. वि.  अवस्थित - बा.न.पा १० भकुण्डे स्थापना - २०१७ संचालित कक्षा  - १-५  जम्मा विद्यार्थी - ४८ जम्मा शिक्षक - ५ भवन - १ सुविधा - संचार, विधुत, पिउने पानी, खेल मैदान, मोटर ब more..

सरस्वती प्रा. वि.

नाम - सरस्वती प्रा. वि.  अवस्थित - बा.न.पा १० भकुण्डे स्थापना - २०४९ संचालित कक्षा  - १-३ जम्मा विद्यार्थी - १८ जम्मा शिक्षक - ४ भवन - २ सुविधा - संचार, विधुत, पिउने पानी, खेल मैदान, मोटर बाटोले छोएको more..

जनता प्रा. वि.

नाम - जनता प्रा. वि.  अवस्थित - बा.न.पा १० भकुण्डे स्थापना - २०४६ संचालित कक्षा  - १-३ जम्मा विद्यार्थी - १९ जम्मा शिक्षक - ३ भवन - २ सुविधा - संचार, विधुत, पिउने पानी, खेल मैदान, मोटर बाटोले छोएको, वि more..

Slide Show

बराह ताल मुला बारी तान हिरा ताल देउराली थान कुथुकर्म गोधुली साझ बराह ताल भैरव उच्च मा.वि चौउतारे डाँडा मा.वि शिवालय नि.मा.वि माछापुच्छ्रे प्रा.वि बराह प्रा.वि. डाँडखर्क गलुवा प्रा.वि. जनता प्रा.वि. सरस्वति प्रा.वि. Landscape Landscape Baraha Tal (Lake) Landscape Shiva Temple Landscape Landscape Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011  Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Bhakunde Mahotsav 2011 Landscape Landscape Landscape Landscape Landscape Landscape Landscape Landscape Events Bhairav Higher Secondary School... Chautare Danda High School... Shivlaya Lower Secondary School... Machhapuchchhre Primary School... Dhandkhark Primary School... Baraha Primary School... Janata Primary School... Saraswati Primary School... Capital Shiksha Sadan... View Tower Manakamana Temple

Highlights